Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

  • Đối với hàng hóa thuộc diện được bảo hành miễn phí:

Bộ phận chăm sóc khách hàng của Wenlian Việt Nam tiếp nhận và phản hồi thông tin cho khách hàng trong vòng 4h. Trong trường hợp cần kiểm tra trực tiếp tình trạng sản phẩm bảo hành, nhân viên kỹ thuật của Wenlian Việt Nam sẽ tới trong vòng 48h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của khách hàng (đối với khách hàng trong nội thành Hà Nội).

Đối với khách hàng tỉnh, việc bảo hành sẽ được xử lý trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ thời điểm xác nhận tình trạng hàng hóa cần bảo hành.

Sau khi xác nhận tình trạng hàng hóa đủ điều kiện bảo hành miễn phí, nhân viên kỹ thuật sẽ xử lý bảo hành cho khách không quá 03 ngày làm việc. Với trường hợp cần đặt bổ sung linh kiện thay thế, thời gian xử lý sẽ không quá 30 ngày làm việc.

  • Đối với trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện bảo hành:

Trường hợp khách hàng có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm, Wenlian Việt Nam sẽ hỗ trợ kỹ thuật có tính phí.