Chính sách hoàn trả

Wenlian Việt Nam nhận hoàn trả hàng trong trường hợp hàng bị lỗi do nhà sản xuất hoặc lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển và không có sẵn hàng để thay thế. Trường hợp khách hàng tự vận chuyển, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề phát sinh nào.

Việc đổi trả, hủy đơn hàng không thực hiện thông qua trang wenlian.vn.